Het betreft hier uitsluitend de verzameling klassieke muziek op CD, MD en iPod, zowel in HTML- als in PDF-formaat.
 
Het overzicht van alle registraties van life-concerten die tussen 2000 en 2004 onder auspiciën van Stichting De Link in Het Cenakel te Tilburg hebben plaatsgevonden, is apart toegevoegd.
 Alle CD’s in HTM
(lijst van 6 mei 2012)
Boekje in PDF
(490 Kb)
Link-CD’s

Home